71 073 пространствени кубически метра дърва за огрев на населението са предоставили стопанствата от Северноцентрално държавно предприятие ДП към 21.08.2023 г. Количеството е почти двойно в сравнение със същия период на предходната календарна година и е предоставено от 16 горски и ловни стопанства в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. Реализираните в посочения период количества представляват близо 60% от заявените за отоплителен сезон 2023/2024 г., а темповете на работа са по-добри от миналата година. За сравнение през същия период на 2022 г. предоставените дърва за огрев на населението са били в размер на 36 740 пространствени кубически метра, които са представлявали 46% от определените количества за отоплителния сезон.

Всички директни продажби на дърва за огрев през 2023 г. са осъществени от склад. Въпреки предвидените количества за продажба на дървесина „на корен“ и значително по-ниските ѝ цени, тази година не е заявен интерес за самостоятелно добиване на дърва за огрев от домакинствата. Традиционно най-много дърва за населението са добити от стопанствата в областите Разград и Силистра, а на 100% заявките си вече са изпълнили: ДГС Габрово, ДЛС „Росица“ – гр. Севлиево, ДГС Бяла, ДГС Разград, ДГС „Сеслав“ ‒ гр. Кубрат и ДЛС „Дунав“ – гр. Русе.