През януари Окръжна прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 70 наказателни производства, съобщиха от ОП.

Обвинителните актове са 47 срещу 50 обвиняеми лица.
Престъпленията против личността са 3, против брака и семейството 2, против собствеността 23, против стопанството 6, против дейността на държавни органи и обществени организации 1, а общоопасните престъпления са 10.
Внесените предложения за споразумения са 13 срещу 13 лица.
Предложенията за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания са 9 срещу 9 лица.
През предходния месец дела и възложени проверки със значим обществен интерес – няма.