Окръжната прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли през предходния месец 70 наказателни производства, съобщиха от институцията.

Броят на обвинителните актове е 43 срещу 75 обвиняеми лица. Съобразно извършените престъпления по обвинителните актове престъпленията против личността са 8, против брака и семейството 2, против собствеността 10, против стопанството 4, против дейността на държавни органи и обществени организации 2, документни престъпления – 1 бр., против реда и общественото спокойствие 1, а общоопасните престъпления са 21.

През отчетния период са внесени 9 предложения за споразумения срещу 9 лица.

 През юли дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес – няма, уточняват още от Окръжна прокуратура Разград.