Държавният план-прием след 7 и 8 клас за учебната 2016/17 г. е утвърден на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, съобщиха от пресслужбата на областна администрация.

Двете елитни гимназии в града – Езиковата и Природоматематическата са обявили прием в по четири паралелки след 7 клас.

Новите паралелки са – „Агроекология“ след 7 клас в Професионална гимназия по селско стопанство и хранително- вкусови технологии “Ангел Кънчев“-Разград; „Хореография“ след 8 клас в СОУ „Христо Ботев“ – Лозница и „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ за деца със специални образователни потребности.

Предвидени са 7 паралелки за задочно обучение и 6 защитени.