Окръжната прокуратура в Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли през предходния месец 69 наказателни производства, съобщиха от институцията.

Броят на обвинителни актове е 21 срещу 22 обвиняеми лица като съобразно извършените престъпления по обвинителните актове се разпределят така: едно престъпление против личността; седем против собствеността; три против стопанството; едно документно престъпление, едно против реда и общественото спокойствие и осем общоопасни престъпления.

Внесените предложения за споразумения са 18 срещу 18 лица.

Дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес – няма, уточняват още от Окръжна прокуратура Разград.