65 лични карти изтичат до 29 октомври 2023 година, когато е насрочен вотът за местна власт. Други 29 документа за самоличност изтичат между 30 октомври и 5 ноември, сочи статистиката на сектор „Български документи за самоличност“. Във връзка с предстоящите местни избори ОДМВР-Разград напомня на гражданите да проверят валидността на своите документи и да ги подновят в срок, ако това е необходимо.

От утре, 24.10.2023 година, започва издаването на удостоверения за гласуване на хора, които не притежават валидни документи за самоличност. С последните промени в Закона за българските лични документи е създадена нова разпоредба в чл.31а, ал.5 – Когато заявителят не притежава документ по чл. 13, ал. 1 – 3, с който да удостовери самоличността си, както и когато заявителят е лице от 14- до 18-годишна възраст с родител, за когото липсват данни в Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи – „Национален регистър на българските лични документи“, се представя удостоверителен документ за раждане.

Удостоверяването на самоличността на българските граждани може да става с всеки от документите лична карта, паспорт или шофьорска книжка. Ако нямате нито един от изброените, трябва да представите удостоверение за раждане, което се издава в съответната община.

Напомняме, че в сектор „БДС“ е създадена организация да могат гражданите да упражнят правото си на вот. Служителите от сектора ще работят:

на 28.10.2023г. от 08.30ч. до 17.30ч. и

на 29.10.2023г. от 08.30ч. до 19.30ч. 

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  • Гражданите лично да подадат искане в сектор „Български документи за самоличност“  при ОДМВР-Разград или съответното звено на сектор БДС при Районно управление на МВР в периода от 24.10.2023г. до 28.10.2023 г. от 08.30ч. до 17.00ч. и на 29.10.2023г. от 08.30ч. до 19.00ч.
  • Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас за изборите за общински съветници и кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  • В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, участък към РУ или ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

При произвеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове /05.11.2023г./ ще бъдат издавани нови удостоверения от 31.10.2023г. съгласно описания по-горе начин и време.