През месец септември Окръжната прокуратура в Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 64 наказателни производства, съобщиха от пресслужбата на институцията.

Обвинителните актове са 30 срещу 36 обвиняеми лица.

От тях за престъпления против личността са 2 броя, против собствеността – 6, против стопанството – 2, против финансовата, данъчната и осигурителната система – 1, против дейността на държавни органи и обществени организации – 5, за документни престъпления – 2, за общоопасни престъпления – 12.

Внесените предложения за споразумения са 18 срещу 21 лица.

Внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл.78а от НК са 16 срещу 16 лица.

Дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес – няма, уточняват още от Окръжна прокуратура Разград.