През месец септември Окръжна прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 62 наказателни производства, съобщиха от пресслужбата на институцията.

През отчетния период обвинителните актове са 45 срещу 54 обвиняеми лица.

Съобразно извършените престъпления по обвинителните актове те са – едно престъпление против личността, 24 престъпления против собствеността, против стопанството: 11 броя, против дейността на държавни органи и обществени организации – 2, а общоопасните престъпления са 17.

През периода са внесени 12 предложения за споразумения срещу 12 лица.
Внесени са 5 предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл.78а от НК ІV. Броят на предложенията по чл.61 от НК  са 2.

През септември общият брой на обвиняемите лица е 71, уточняват още от Окръжна прокуратура Разград.