През предходния месец Окръжната прокуратура в Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 60 наказателни производства, съобщиха от институцията.

Обвинителните актове са 46 срещу 46 обвиняеми лица. През периода престъпленията против личността са две, против брака и семейството също две, най-много са били престъпленията против собствеността – 27, а седем са срещу стопанството.

Държавните обвинители са внесли актове за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система – пет броя и три за престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации. Общоопасните престъпления са били 7.
Дела и възложени проверки със значим обществен интерес не е имало, съобщават още от Окръжна прокуратура Разград.