За втора учебна година в Разградска област продължава изпълнението на проектите „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)”, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съобщиха от ОИЦ Разград
По данни на Регионалното управление на образованието (РУО) – Разград, сумата на разплатените средства по завършилата първа фаза на процедурата е 1 032 877 лева. В нея са участвали общо над 7 000 ученици от 58 училища в областта, организирани в 643 групи за извънкласни дейности.
През новата учебна 2017/2018 година директорите на 52 училища от Лудогорието са подали заявления чрез електронната платформа на проекта за създаване на групи за извънкласни дейности. По направлението за занимания по интереси са регистрирани 335 групи с 4 737 ученици, а за преодоляване на обучителни затруднения – 224 групи с 1 899 ученици.
Одобреният общ размер на безвъзмездната помощ за изпълнение на проектите от втората фаза на процедурата в учебните заведения от област Разрад възлиза на 1 158 340 лева. Дейностите по тях се очаква да приключат до края на октомври 2018 година.
РУО – Разград координира и контролира изпълнението на проектните дейности от училищата на регионално ниво, като подпомага взаимодействието между учебните заведения и Управляващия орган на програмата при изпълнението на проектите. Извършва мониторинг и контрол по разработването и изпълнението на училищните програми „Твоят час” чрез информационната система на проекта, а също и с проверки на място.