81 % от планираните за цялата година постъпления от налози вече са събрани от общинска администрация, съобщи началникът на отдел „Местни данъци и такси” в община Разград Пешо Димитров.

През първите 8 месеца на 2015 година в общинската хазна са влезли 6 100 000 лева при план малко над 7 милиона.

От патентен данък са внесени 56 000 лв, от данък недвижими имоти – 1 100 000 лв., от данък върху МПС – 1 263 000 лв., от данък за придобиване на имущество по възмезден начин – 548 000 лв., от туристически данък – 15 880 лв., от такса битови отпадъци – 3100 000 лв. и от таксата за притежание на куче – 7 000 лв. Активно продължава събирането и на просрочени вземания от предходни години.

За всички неиздължили се Димитров напомни, че плащането става в паричния салон на партерния етаж в община Разград, в кметствата в останалите населени места, с пощенски запис и по банков път.