В рамките на петото издание на общинския фотоконкурс, изява на ЦУТНТ, взеха участие 133 снимки на 46 автори от 12 образователни институции, анонсира директорът на извънучилищното звено Цветанка Русева.
Победителите и участниците получиха своите награди и грамоти лично от председателят на ОбС-Разград Надежда Радославова.
Най-малкият участник е 6-годишната Божидара Занкова от ЦДГ „Славейче”. Ето и победителите:

Възрастова група I – IV клас
I място – Неда Митева, II клас ОУ“В.Левски“
II място – Румина Цонева, III клас ОУ“Отец Паисий“
ІII място – Виктория Пламенова, IV клас ОУ“Ив.С.Тургенев“
Поощрения: Савина Георгиева, I клас ОУ“Н.Икономов“
Румина Цонева, III клас ОУ“Отец Паисий“
Други участници:
Калин Миленов Стоянов – IV клас, ОУ „Никола Икономов”
Кремена Петрова Кръстева – I клас, ОУ „Иван Сергеевич Тургенев”
Божидара Димитрова Занкова – 6 г., ЦДГ“Славейче“
Възрастова група V –VІІI клас
I място – Ахмед Кунгьов, V клас – СОУ“Хр.Ботев“- гр.Лозница
II място – Мария Кръстева, VI клас – ЦУТНТ, клуб“Приложно изкуство“
ІII място – Хъкмет Ахмедов, VIII кл. – ГПЧЕ“Екз.Йосиф“
Поощрения: Пресиян Терзиев, VIII кл. – ГПЧЕ“Екз.Йосиф“
Радостина Райчева, VIII кл. – ПМГ“Акад.Н.Обрешков“
Преслава Стефанова, VIII кл. – ОУ“Отец Паисий“
Други участници:
Нури Сезгин Нури – 8а клас, 14 години, ОУ „Иван Сергеевич Тургенев”
Божидара Светославова Цонева – 13 години, ОУ „Васил Левски”
Ася Росенова Андреева – 12 години, 6а клас, ОУ „Васил Левски”
Симона Росенова Андреева – 12 години, 6а клас, ОУ „Васил Левски”
Павел Веселинов Матев – 8б клас, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”
Ипек Сезгин Самиева – 13 години, 7а клас, ОУ „Отец Паисий”

Възрастова група IX –ХІІ клас
I място – Кадер Мехмед, ХII клас – ПГХТБТ“М.Кюри“
II място – Йоана Керемедчиева, ХI клас – ПМГ“Акад.Н.обрешков“
ІII място – Андреа Илиева, Х клас – ПГИ“Р.Шуман“
Поощрения:
Бурак Сюлейманов, ХI клас – ПГХТБТ“М.Кюри“
Ибраим Белгин, ХI клас – ПГО“Ст.Николица Спасо-Еленина“
Станислав Савов , Х клас – ПГИ“Р.Шуман“
Други участници:
Мариела Атанасова Атанасова – IX клас, ПМГ „Акад. Н. Обрешков”
Мария Красимирова Михайлова – IX клас, ПМГ „Акад. Н. Обрешков”
Пламена Юлиянова Ганева – XII клас, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”
Радмил Галинов Гецов – IX клас, ПМГ „Акад. Н. Обрешков”
Кристиян Светозаров Митев – IX клас, ПГО „Ст. Николица Спасо-Еленина”
Толга Рейхан Ахмед – IX клас, ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина”
Хюсеин Хасан Ибрям – XII клас, ПГТС „Христо Смирненски”
Ашкън Зюхтиев Ахмедов – IX клас, ПГТС „Христо Смирненски”
Тодор Весков Георгиев – IX клас , ПГТС „Христо Смирненски”
Седат Атике Мустафа – XI клас, ПГТС „Христо Смирненски”
Найден Руменов Николов – XI клас, ПГТС „Христо Смирненски”
Урфат Йосифов Искренов – IX клас, ПМГ „Акад. Никола Обрешков”
Атила Невин Мурад – X клас, ПГИ „Робер Шуман”
Рени Петрова – XII клас, ПГИ „Робер Шуман”
Мехрибан Ниязи – XII клас, ПГИ „Робер Шуман“
Радостина Атанасова – XII клас, ПГИ „Робер Шуман“
Мерт Али – XII клас, ПГИ „Робер Шуман”
Миглена Петрова Петрова – XI клас, ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина”
Фатме Бейзатова Хюсеинова – XI клас, ПГХТБТ „Мария Кюри”
Фатме Соколова Кунгьова – XI клас, ПМГ „Акад. Никола Обрешков”
Волен Илияс Дюз – XI клас, ПМГ „Акад Н. Обрешков”