Окръжната прокуратура в Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли през предходния месец 59 наказателни производства, съобщиха от институцията.

Броят на обвинителните актове са 40 срещу 44 обвиняеми лица. Съобразно извършените престъпления по обвинителните актове едно е против личността, 2 против правата на гражданите, 2 против брака и семейството, 14 против собствеността, 1 против финансовата, данъчната и осигурителната система, 4 против държавни органи и обществени организации, 1 против реда и общественото спокойствие, а общоопасните престъпления са 15.

През отчетния период са внесени 14 предложения за споразумения срещу 16 лица.

Внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл.78а от НК са 5 срещу 8 лица.

Дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес – няма, уточняват още от Окръжна прокуратура Разград.