През месец февруари Окръжна прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 58 наказателни производства, съобщиха от институцията.

Обвинителните актове са 32 срещу 41 обвиняеми лица като съобразно извършените престъпления се разпределят както следва: престъпления против личността: 1 бр.; против собствеността: 18 бр.; против стопанството: 5 бр.; документни престъпления: 2 бр.; против реда и общественото спокойствие: 1 бр., а общоопасните престъпления са 6 на брой.

През отчетния период държавните обвинители в Лудогорието са внесли 16 предложения за споразумения срещу 19 лица.

Броят на внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл.78а от НК – 10 срещу 11 лица.

През февруари дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес – няма, уточняват още от Окръжна прокуратура Разград.