Окръжна прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 57 наказателни производства през първия месец на 2017 година, съобщиха от Окръжната прокуратура.

Обвинителните актове са 42 срещу 52 обвиняеми лица. Съобразно извършените престъпления по обвинителните актове престъпленията против личността са 4, против брака и семейството 2, против собствеността 18, против стопанството 4, против дейността на държавни органи и обществени организации 1, документни престъпления, против реда и общественото спокойствие 3, и общоопасни престъпления 8.

Внесените предложения за споразумения са 10 срещу 10 лица.
Броят на внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл.78а от НК са 5 срещу 5 лица.
През месец януари общият брой обвияеми лица е 67.