536 безработни в Лудогорието са постъпили на работа през март, съобщиха от Регионалната служба по заетостта.
Броят им е с 208 повече в сравнение с февруари, което се дължи до голяма степен и на започналите сезонни дейности.

Започналите работа безработни без квалификация са 240, с работническа професия са 204, а специалистите със средно специално и висше образование – 92.

Близо 40 на сто от намерилите препитание са жени, а младежите до 29 години са 83. Заетост е осигурена на 81 продължително безработни, както и на 12 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Общо обявените през март свободни работни места от работодатели на територията на област Разград са 450, което е два пъти повече отколкото през февруари.

Равнището на безработица за област Разград, е 12,8%, при 13,3% през предходния месец.