Съгласно избирателните списъци за община Разград 53 056 лица, в т. ч. 34 181 в Разград и 18 875 в останалите населени места имат право да гласуват в парламентарните избори.

За предстоящите избори за народни представители, насрочени на 26 март, на територията на община Разград са образувани 68 избирателни секции, в това число по една в Дома за стари хора и в Дом за възрастни хора с деменции в града, съобщиха от пресцентъра на местната управа.

Съгласно Изборния кодекс на 26 март право да гласуват имат български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

До изтичане на крайния срок 418 избиратели са подали заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – съответно 96 от гр. Разград и 322 в населените места от състава на община Разград. 3 заявления не са удовлетворени, тъй като не отговарят на изискванията на чл.36, ал.1 от Изборния кодекс.

От избирателните списъци на община Разград към 13.03. са заличени 1244 лица по различни причини – поставени под запрещение; лишени от свобода; вписани в избирателните списъци по настоящ адрес; вписани в списъци за гласуване извън страната.

Община Разград е създала организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, с адаптиран автомобил.
Нуждаещите се могат да подават заявки на телефони 084 618 146 и 084 618 218 до 25.03.2017 г. в рамките на работното време, а в самия изборен ден на 26.03. от 07:00 до 18:00 часа на телефони 084 618 218 и 084 618 245.
Заявителите е необходимо да посочат адрес, от който да бъдат взети; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.