През месец май Окръжна прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 53 наказателни производства, съобщиха от държавната институция.

Обвинителните актове са 27 срещу 30 обвиняеми лица като съобразно извършените престъпления по обвинителните актове са престъпления против личността: 1 бр.; против собствеността: 9 бр.; против стопанството: 1 бр.; против дейността на държавни органи и обществени организации: 3 бр.; документни престъпления: 2 бр. и общоопасни престъпления: 11 бр.

През отчетния период внесените предложения за споразумения са 11 срещу 12 лица.

Броят на внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл.78а от НК – 15 срещу 16 лица.

Дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес – няма, уточняват от Окръжна прокуратура Разград.