52 010 са жителите на Община Разград, включени в предварителните избирателни  списъци към днешна дата.

На 2 октомври те ще имат възможност да гласуват на изборите за Народно събрание в 72 избирателни секции. В 57 секции ще се гласува със специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ). В 4 секции, които са в ОУ „Васил Левски“ гр. Разград, ще има по 2 машини. С хартиени бюлетини ще се гласува в 15 секции. Бюлетините – 52 000 на брой – Община Разград съобразно предварителен график ще получи на 30.09.2022 г. от Областна администрация.

На територията на Община Разград са образувани три избирателни секции за избиратели с увреждания с подвижна избирателна кутия. Подадените заявления за гласуване в тях са 60.

В избирателните секции като председатели, зам.-председатели, секретари и членове на комисии са ангажирани 612 човека.

За пръв път в неделя ще имат право да гласуват 552 младежи, навършили 18-годишна възраст в периода от предишните парламентарни избори.

Две дами на по 99 години пък са най-възрастните избиратели в Община Разград. Едната е с адресна регистрация в Разград, а другата – в Просторно.

Още информация, свързана с организацията на изборния процес на територията на Община Разград, може да бъде намерена в рубриката „Избори“ на сайта на Община Разград: https://www.razgrad.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8.