Окръжна прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 52 наказателни производства през предходния месец, съобщиха от институцията.

Броят на обвинителните актове са 36 срещу 40 обвиняеми лица.
Съобразно извършените престъпления по обвинителните актове се разпределят: престъпления против личността: 1 бр., против брака и семейството: 3 бр., против собствеността: 11 бр., против стопанството: 1 бр., против финансовата, данъчната и осигурителната система: 3 бр., против дейността на държавни органи и обществени организации: 3 бр. и общоопасни престъпления: 14 бр.

През отчетния период са внесени 10 предложения за споразумения срещу 10 лица.
Общият брой на обвиняемите лица е бил 56.

През февруари дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес не е имало, уточняват още от Окръжна прокуратура.