В община Разград са гласували 41,98%. или 18883 от всичките 44859 имащи право на глас. Най-активни са били гласоподавателите в община Самуил -61,97 % и в община Лозница – 60,48%. След тях са тези от община Завет – 59,30%. и в община Кубрат -56,23%. В община Исперих са гласували 58,41%, а в община Цар Калоян – 53,80% .