През месец юни Окръжна
прокуратура в Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са
внесли 51 наказателни производства, съобщиха от институцията.

 Броят на обвинителни актове е24 срещу 32 обвиняеми лица
като съобразно извършените престъпления по обвинителните актове се разпределят:
престъпления против личността: 4 бр.; против собствеността: 7 бр.; против
стопанството: 2 бр.; документни престъпления: 1 бр. и общоопасни престъпления: 10 бр.

Броят на
внесените предложения за споразумения са 9 срещу 9 лица.

Държавните
обвинители са внесли предложения за освобождаване от наказателна отговорност с
налагане на административни наказания по чл.78а от НК – 18 срещу 18 лица.
През отчетния период предложенията по чл.61 от НК са
били 3.

Дела и
възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес през
предходния месец не е имало, уточняват още от Окръжна прокуратура Разград.