Агенцията за социално подпомагане и община Разград са сключили договор за безвъзмездна финансова помощ по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ за осигуряване на топъл обяд, съобщиха от пресцентъра на местната управа.

Съгласно условията на схемата бе допустимо дейностите по предоставяне на топъл обяд да предшестват представянето на проектната документация и съответно подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, предвид което община Разград стартира дейността от първи юни чрез общинското звено Домашен социален патронаж, посочват от общината.
Общата стойност на договора е 10 879,00 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Договорените дейности се реализират чрез общинското звено Домашен социален патронаж на територията на Разград до 30 септември и включват предоставяне на обяд – супа, основно ястие и хляб.
Сред дейностите по договора са и пряко реализиране на съпътстващи мерки спрямо нуждаещите се, изразяващи се в индивидуално консултиране относно възможностите за ползване на др.социални услуги, предоставяни на територията на общината, административни общински услуги, консултиране относно здравословно и балансирано хранене и други форми на подкрепа предвид нужди и проблеми на бенефициентите.
Стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.30 лв.
Конкретните бенефициенти са 50 лица, чийто подбор е извършен от определена със заповед на кмета на общината комисия по разписана за целта процедура съгласно условията на програмата и въз основа на предоставени от Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград, списъци с лица потенциални бенефициенти, уточняват още от местната управа.