През месец април Окръжна прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 47 наказателни производства. От тях обвинителните актове са 39 срещу 40 обвиняеми лица.

Съобразно извършените престъпления те се разделят така: за престъпления против личността: 1 бр.; за престъпления против правата на гражданите: 1 бр.; за престъпления против брака и семейството: 2 бр.; за престъпления против собствеността: 12 бр.; за престъпления против стопанството: 3 бр; за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система: 2 бр.
През отчетния период актове са внесени и за престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации: 1 бр; за документни престъпления: 2 бр.; за престъпления против реда и общественото спокойствие: 1 бр.; и за общоопасни престъпления: 4 бр.

Държавните обвинители са внесли 2 предложения за споразумение срещу 2 лица, както и 6 предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания срещу 6 лица, уточняват още от Окръжна прокуратура Разград.