За двадесети пореден път в инициативата „Еко лято“ ще бъдат обхванати 120 деца и младежи от пети до десети клас, съобщиха от пресцентъра на местната управа. Учениците са разпределени във временни ваканционни групи, които изпълняват екологични задачи в близост до училищата и детските площадки. Програмата на инициативата включва здравни беседи, презентации за превенция употребата на наркотични вещества, кариерно ориентиране, информационни срещи по европейски програми. Общинската програма за екологично възпитание на подрастващите през лятната ваканция се осъществява от ЦПЛР-Център за ученическо техническо и научно творчество.
В първа смяна вече участват 46 ученици от град Разград, с които бе организиран двудневен екопоход до местността Пчелина. По време на пребиваването си те почистиха района с беседките. На 14 юли в градския парк за тях ще бъде организирана Детска академия по безопасност от ОД на МВР.
Инициативата е финансирана в рамките на 5 хиляди лева от Община Разград. Записването за втора и трета смяна продължава.