Община Разград стартира профилактични прегледи за гръбначни изкривявания при четвъртокласници във всички учебни заведения на територията на общината. Ще бъдат обхванати около 450 четвъртокласници, които ще бъдат прегледани от педиатър.

Проучването се извършва съгласно приета Програма за „Промоция и профилактика на детско юношеското здраве в детските и учебни заведения на територията на община Разград“, в изпълнение на Общинска програма за „Закрила на детето 2014-2015 г.“

Най-уязвими на гръбначни изкривявания са децата от началната училищна възраст и в етапа на ранния пубертет. За да бъдат избегнати проблеми е необходимо подрастващите да имат правилно организиран дневен режим, съобразен с възрастта им, който да включва разходки на открито, физически упражнения и спорт.