43 105 са жителите на община Разград, които имат право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Най-възрастният избирател е 100-годишна жена от село Просторно, а най-младите, които ще имат право да гласуват за пръв път и са навършили 18 години в периода от предходните избори до настоящите, са 377.

В списъка на заличените лица, публикуван на сайта на Община Разград в секция „Избори“, са включени 9 842 лица, които не отговарят на условията за уседналост, имат настоящ адрес извън Република България, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, поставени под запрещение, или изтърпяват наказание „лишаване от свобода“.

На територията на община Разград са образувани 70 избирателни секции, включително по една в Дома за стари хора в Разград, в Дома за пълнолетни лица с деменция-Разград. На 26 октомври ще стане ясно дали ще бъдат образувани избирателни секции в МБАЛ“Св. Иван Рилски“ и в Следствения арест.

Образувани са две секции за гласуване с подвижни избирателни кутии. 81 са избирателите, които ще гласуват в подвижни секции, подадените заявления са били 91, на 10 човека е отказана такава възможност, тъй като документите им не отговарят на законовите изисквания. Едната подвижна секция обхваща: Разград, Гецово, Дянково и Островче, а другата – Киченица, Раковски, Стражец и Ясеновец.

В сравнение с предходни избори е променен адресът на една от избирателните секции. Тъй като ремонтните дейности във филиала на ДГ№2 “Дора Габе“ в Ясеновец не са приключили, секцията е изместена в ОУ“Св.св. Кирил и Методий“ в Ясеновец.

594 са членовете на секционните комисии в община Разград.

В 56 от 70-те секции ще има възможност за гласуване с машини или с бюлетини, а в останалите 14 – само с бюлетини. Бюлетините и машините ще бъдат предоставени на комисиите в събота, 28 октомври, по график.

В изборната нощ, във връзка с приемането на изборните книжа от ОИК се въвежда временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства (ППС) за времето от 20:00 ч. на 29 октомври 2023 г. до 07:00 ч. на 30 октомври 2023 г., а при произвеждане на втори тур на изборите за времето от 20:00 ч. на 5 ноември 2023 г. до 07:00 ч. на 6 ноември 2023 г., по следните улици в гр. Разград: ул. „Св. Св. Кирил и Методий” в участъка от кръстовището с ул. „Цар Асен” до кръстовището с бул. „Васил Левски”; бул. „Васил Левски” в участъка между кръстовището с ул. „Дунав” и кръстовището с ул. „Кирил и Методий”; северното платно на бул. „Бели Лом” в участъка между ТП на НОИ  гр. Разград и кръстовището с бул. „Васил Левски“. За посочения период от време обходният маршрут е по улиците „Паркова”, „Дунав” и „Странджа”. Членовете на секционните комисии ще изчакват реда си да влязат в ОИК в зала „Филхармония“.