40 педагогически съветници от училищата в Област Разград участваха във въвеждащо теоретично обучение на тема „Превенция употребата на наркотични вещества“,   което се проведе по националните програми „Кодово име живот“ и „От връстници за връстници“ на 10 юни 2021 г. в залата на хотел „Лес“ в гр. Разград. То бе организирано от Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център-Разград.

Тематиката на обучението е по Националните програми за превенция  на употребата на наркотични вещества в училищна среда за възрастовите групи 5-7 и 8-11 клас. Бяха застъпени следните теми: „Юношеската възраст – поколение Z“, „Рисково поведение, свързано с употребата на психоактивни вещества“, „Психоактивни вещества. Признаци и ефекти от употребата им“, „Зависимост. Етапи за развитие на зависимостта“, „Семейството като протективен фактор“, „Какво е превенция? Ефективни методи в превенцията“.

Очакванията на педагогическите специалисти – участници в обучението – бяха свързани с получаването на знания относно психоактивните вещества, тяхното въздействие, ролята на семейството, как да споделим с родителите това, че децата им вероятно употребяват психоактивни вещества, как да окажем първа помощ на човек, употребил психоактивни вещества и др.

На всички участници обучителят Валентин Минков връчи сертификати за преминатото обучение.