Час преди да започне Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Свети Иван Рилски” пред входа на лечебното заведение бе иницииран протест от страна на притеснени лекари и персонал. Поводът е включена точка от дневния ред за промяна на състава на Съвета на директорите. Съмненията на протестиращите са, че ще бъде сменен по политически причини д-р Марин Керчев изпълнителен директор на Болницата.

Това е поводът 40 молби за напускане да бъдат депозирани днес, което на практика означава, че протестиращите няма да се върнат на работните си места. Д-р Драгомир Николов сподели, че в никакъв случай не желаят да ощетяват болните и е направена организация за спешните случаи да бъдат транспортирани с линейки в съседни болници.

Ще припомним, че държавата е с основен дял в акционерното дружество „МБАЛ“Св. Иван Рилски“ с 83,96%, община Разград има 6,11%, община Исперих – 2,72%, останалите 5 общини в областта са с още по-малки дялове – между 0,90 и 2,51%.

Вчера по време на сесия бяха определени представителите на Община Разград това са общинските съветници Радиана Димитрова и Калоян Монев.