4 пъти повече безработни са ангажирани по Регионалната програма за заетост в Община Разград през тази година в сравнение с миналата 2021 г. 67 подбрани от Агенцията по заетостта безработни започват работа от утре, 9 юни. Миналата година одобрените бройки са били 15, подобен е бил броят и в предходните години.

Ангажираните по Регионалната програма за заетост ще работят през следващите 6 месеца на пълен работен ден, възнаграждението им ще е равно на минималната работна заплата за страната, средствата са отпуснати от държавния бюджет. 67-те човека са назначени на длъжности „Общ работник“ и „Работник озеленяване“. Ангажиментът им е да подпомагат дейността на Община Разград и населените места на общината в следните сфери: хигиенизиране и поддържане на реда в и около обектите общинска собственост и публично посещавани обекти; почистване на улици, тротоари и площади и поддържане на паркове, зелени и тревни площи.

Най-много са ангажираните в ОП“Паркстрой“ – 10 на брой, 4 са в Обреден дом, по 3 в ОП“Разградлес“ и към Пенсионерските клубове. По две работни места са разкрити към кметствата в: Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Осенец, Раковски, Стражец, Топчии и Ясеновец, а по едно в: Балкански, Недоклан, Островче, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Ушинци и Черковна. Ангажирани са хора и към Регионален исторически музей, Зоокът-Разград, Приюта за бездомни животни и скитащи кучета, Общински пазари, 5 от бройките са за частния сектор.