Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на Област Разград обсъди и единодушно утвърди предложението за Държавния план-прием в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединени училища на територията на Област Разград за учебната 2019/2020 г.

Предложението бе представено от началника на Регионалното управление на образованието-Разград Ангел Петков. Той информира, че през настоящата учебна година седми клас завършват 1045 деца. Предложението за план-приема е за разкриване на 56 паралелки, включително една за задочно обучение. 19 от паралелките са профилирани, 37 – професионални. Четири са новите специалности: „Техник-растениевъд трайни насаждения“ и „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“ в ПГСС “Хан Аспарух“-Исперих, както и „Хлебар-сладкар“ и „Спедитор-логистик“ в ПГИ “Робер Шуман“-Разград. Новост в тазгодишния план-прием е и разкриването на седем паралелки за дуално обучение или н.нар. „обучение чрез работа“. Това са: „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ в НПТГ “Шандор Петьофи“-Разград; „Техник по транспортна техника“ и „Строител-монтажник“ в ПГТС“Христо Смирненски“-Разград; „Хлебар-сладкар“ и „Техник на селскостопанска техника“ в ПГССХВТ“Ангел Кънчев-Разград; „Оператор в производството на облекло“ в ПГО“Станка Николица Спасо-Еленина“-Разград; „Биотехнолог“ в ПГХТБ “Мария Кюри“-Разград. Заявки за участие в дуалното обучение са направили 22 фирми.

Предложението е в съответствие със стратегиите, програмите и плановете на общините и областта, областния план за развитие на икономиката, референеции на работодатели, интереси и желания на ученици и родители – увери г-н Петков.

Заместник областният управител Евгени Драганов коментира, че е обезпокоително наличието на „ножица“ между броя на завършващите седми клас и планирания прием – недостигът е от 275 деца. Той призова още представителите на общините, както и образователните институции да работят в посока на това деца от региона да не отиват да учат в съседни административни области при това специалности, които са налични в училищата в Разградско. 76 деца, завършили основно образование в област Разград през миналата учебна година, не са се записали в гимназии в областта, а учат най-вече в Русе и Търговище  – припомни г-н Драганов.

Предстои предложението за план-приема до 15 март да бъде представено и защитено в Министерството на образованието ни науката – съобщи началникът на РУО-Разград Ангел Петков.

И тази година ще се проведе традиционната за област Разград Панорама на средното образование, а предстои и организиране на Кандидат-студентска борса – съобщиха още от РУО-Разград.