Регистрираната безработица в областта намалява за пореден месец, съобщават от Агенцията по заетостта.

През октомври постъпилите на работа регистрирани безработни от Лудогорието са 396.

Започналите работа безработни без квалификация са 182, с работническа професия са 131, а специалистите със средно специално и висше образование – 83. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 61. Заетост е осигурена на 127 продължително безработни, както и на 14 безработни с намалена трудоспособност от областта.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 157 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 123 безработни от областта са наети по програми за заетост през октомври.

Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели на територията на област Разград са 252, което е със 75 места повече отколкото през септември.

Към края на октомври в трите бюра по труда в област Разград – Разград, Исперих и Кубрат, регистрираните безработни са 6528.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 344.