Работна среща във връзка с координиране на дейностите по прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст се проведе вчера в областна управа, съобщиха от пресцентъра ведомството.

На регионално ниво Областният управител призова представителите на институциите да работят съвместно за връщане в училище на отпадналите ученици, да начертаят следващите мерки в този процес, като се акцентира на децата – билингви.

Началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков отчете работата по Механизма през отминалата година, анонсира и започналата подготовка за следващия период. След осъществени 4018 посещения на място е установено, че през 2017 г. отпадналите от училище са 346, 142 са върнати в училище, 2195 са в чужбина, 1091 са навършили 16 години и не подлежат на задължително обучение, 168 са с неустановен адрес. Приложени са различни мерки, предвидени в Механизма, като две от общините – Кубрат и Лозница – са наложили и по една глоба на родители на деца, които не посещават училище.

На срещата присъстваха представители на общините: Разград, Исперих, Кубрат, Лозница, Завет и Цар Калоян, на РД „Социално подпомагане“, ОДМВР-Разград, Бюро по труда-Разград, Синдиката на българските учители и на единствената неправителствена организация, откликнала на поканата на Областна администрация – сдружение „ЖАНЕТА“. Ангел Петков изрази благодарност към всички тях за колегиалността и коректността, с които работят техните представители в екипите, които посещават семействата на отпадналите деца.

На срещата бяха обсъдени добрите практики в работата през отминалата година, както и проблемите, срещани от екипите, и начините за тяхното решаване. Дейностите по Механизма са регламентирани и финансово обезпечени по Постановление на Министерски съвет – стана ясно още на съвещанието.

Вече са сформирани 38 екипа, които започват работа за предстоящата учебна година.