Окръжната прокуратура в Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 37 производства през месец ноември, съобщиха от институцията.

Обвинителните актове са 15 срещу 16 обвиняеми лица.
Съобразно извършените престъпления по обвинителните актове престъпленията против личността са 2 броя; против собствеността – 5; против стопанството: 2; а общоопасните престъпления са 5.

Внесените предложения за споразумения са 8 срещу 8 лица.
Държавните обвинители са внесли предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл. 78а от НК – 14 срещу 15 лица.

През отчетния период дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес – няма, уточняват още от Окръжна прокуратура Разград.