През септември в Разградска област са започнали работа 357 души, съобщиха от Регионалната служба по заетостта. За осми пореден месец се запазва тенденция за намаляване на безработицата в Лудогорието, отчитат още службата.
Към края на септември търсещите препитание в региона са 7673, или с 254 по-малко в сравнение с края на август.
Равнището на безработицата в Разградска област е 14.7%, при 15.2% през предходния месец.
Най-голям се запазва делът на безработните над 50 години – 50%, тези от 30 до 49 години са 39%, а младежите до 29 години – 11%.