На специална церемония в петък бяха наградени победителите в конкурса „Великден през моите очи”, организиран от Областната администрация, съобщиха от пресслужбата на губернатора.

352 лева бяха събрани за лечението на Кристиян Светлозаров, които ще бъдат приведени на сметката на Сдружение „Да бъдем хора”.

Общо 756 картички на деца от цялата област се състезаваха за челните места в трите възрастови

групи – 6 годишни, I-IV клас и V-VIII клас.

След прецизно оценяване на творбите, бяха излъчени и победителите.
Във възрастовата група на 6-годишните първа награда се връчи на Ивет Русева – ЦДГ „Митко Палаузов” гр. Разград и на Корай Янаев Акифов – ЦДГ „Пролет” с. Стражец. Второто място заеха Теодора Недялкова – ДДЗ „Славейче” гр. Цар Калоян и Илкай Назиф – ЦДГ „Лудогорче” гр. Разград, а третото бе отредено за Алекс Тоди Мертири – ЦДГ „Митко Палаузов” – гр. Разград и Златина Захариева Генчева – ЦДГ „Лудогорче” гр. Разград
Във втора възрастова група – I-IV клас първото място бе заето от Невена Каспарова – II клас, ОУ „В. Левски” гр. Разград, Гергана Тодорова – II клас, ОУ „В. Левски” гр. Разград и Хавин Назиф – IV клас, ОУ „Христо Ботев” гр. Разград.
Второто място от Валентина Красимирова – 8 год. – Общински детски комплекс – гр. Лозница, Ангел Божанов – II клас, ОУ „В. Левски” гр. Разград и Ахмед Шакир – IV клас, ОУ „Христо Ботев”- с. Китанчево.
Трета награда се връчи на Пресияна Диянова – IV клас, НЧ „Просвета”, с. Гецово, Пресиана Иванова – II-а клас, ОУ „Христо Ботев” – Исперих, Мелиса Селманова – I клас, СОУ „Хр. Ботев” – гр. Цар Калоян и Гюркан Хикмет – IV клас – ОУ „Св. Климент” – с. Юпер.
В трета възрастова група – V-VIII клас победители са Тереза Илиева – VII-в клас, ОУ „Н. Й. Вапцаров” – Разград, Белослава Петкова – V клас, Образователни технологии, офис Разград и Даниел Събев – VI клас и Мелис Мехмедова – ОУ „Кирил и Методий”, с. Трапище.
Второто място заеха Климентина Андреева Пенчева и Габриела Тихомирова Пенчева – VII клас, ОУ „Никола Икономов” – Разград, Виктория Велева – VII клас, СОУ „Хр. Ботев” – гр. Лозница и Ивана Кирилова – V клас и Ина Ангелова – VI клас – ОУ „Кирил и Методий”, с. Трапище.
Творбите на Нури Сезгин Нури – VIII кл., ОУ „Ив. Тургенев”, клуб към ЦУТНТ Разград, Емине Узунова – VI клас, ОУ „Виделина” с. Сейдол и Джемал Алиев – VI клас, ОУ „Виделина” с. Сейдол, заеха третото място.
Всеки ученик, който се включи в конкурса получи грамота за участие, а за добро представяне и оригинално изпълнение бяха раздадени още 38 поощрителни награди.

Незакупените картички ще бъдат предоставени на сдружение „Да бъдем хора” и ще бъдат изложени с благотворителна цел в офиса на сдружението.