Със заповед от 2 януари 2019 година, след проведен конкурс,  33-годишният Хубан Соколов е назначен за Директор на Дирекция „Правно нормативно обслужване“ в Община Разград, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

Соколов е завършил „Право“ с професионална квалификация „Юрист“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. От 2012 година работи в Община Разград като младши юрисконсулт, юрисконсулт, след това старши юрисконсулт и от месец май 2018 г. до назначаването му за директор, като главен юрисконсулт.