328 от регистрираните безработни в Лудогорието са постъпили на работа през предходия месец, съобщиха от Регионалната служба по заетостта.
Започналите работа безработни без квалификация са 139, с работническа професия са 88, а специалистите със средно специално и висше образование – 101.

Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 83. Заетост е осигурена на 63 продължително безработни, както и на 5 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Общо обявените през февруари свободни работни места от работодатели на територията на област Разград са 233, което е над два пъти повече отколкото през януари.