По повод 31 май – Световния ден без тютюнопушене – на пешеходната зона по бул. „България“ (пред книжарница „Светлина“), между 11.00 и 14.00 часа, мобилен екип от РЗИ-Разград и екипът на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към него проведоха информационно – скринингова кампания под мотото „Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“.

Проведе се безплатно измерване на въглероден монооксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи чрез апарат SmokerLyzer, демонстрация с пушещата кукла Сю за обективизиране влиянието на тютюнопушенето върху белите дробове. Разпространени са здравно-информационни материали и се популяризира дейността на Кабинет за консултиране и отказване от тютюнопушене към РЗИ-Разград. Раздадени се 300 магнитчета с логото на ОбСНВ и ПИЦ и мотото на деня „Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“ на граждани – пушачи и непушачи, и на служителите от РЗИ-Разград.

През мобилния екип са преминали 35 граждани, желаещи да измерят въглеродния монооксид в издишания въздух, както и кратко консултиране на пушачи за преодоляване на тютюневата зависимост.