Приключи проверката на техническото и експлоатационно състояние на язовирите и водоемите на територията на област Разград, съобщиха от пресслужбата на областна администрация.
В периода 24.04 – 02.05 са проверени общо 30 язовира и водоеми.
Констатирано е, че потенциално опасните язовири са в добро състояние, с изключение на яз. Владимировци, който е с неизправен преливник.

Стените на по-голямата част от непроверяваните до тази година язовири и водоеми, са обрасли с дървета и храстовидна растителност.

С неустановена собственост са стените на яз. Исперих и яз. Крояч. За изясняване собствеността на язовирните стени е поставен срок 30 септември.

Констатирана е техническа неизправност на стените на язовирите Юпер и Бисерци, поради което са дадени предписания за източването им до мъртъв обем. Срокът за изпълнение на предписанието е 30 юли

Изпълнението на предписанията ще се контролира от Държавната агенция по метеорологичен и технически надзор, допълват още от областна администрация.