Инициативата, превърнала се в традиция през годините, събра под дърветата в Градския парк децата от втора смяна на „Еколято”. Разделени в две групи, заради спазването на необходимата дистанция и разпоредените противоепидемични мерки, малчуганите усвояваха знания как да реагират при критични ситуации и природни бедствия, на кого да се обадят при нужда, какви са правата и задълженията им, произтичащи от действащото в момента законодателство в страната. Инспекторите „Детска педагогическа стая” от РУ-Разград и психологът на ОДМВР бяха подготвили различни ролеви и забавни игри. Преди това обаче участниците отговаряха на въпроси от викторина.  За всеки верен отговор получаваха бонус – изненада.

В секцията на БЧК млади доброволци обясняваха правилата за оказване на първа помощ в различни ситуации, като децата сами участваха в демонстрациите.

Полицейската академия е финалът на всяка смяна от лятната работа на децата. След откриването на инициативата на 17 юли, днес втората смяна деца преминаха през Академията. Работата с третата смяна подрастващи е насрочена за 14 август, а четвъртата – за 28 август. Партньори на ОДМВР-Разград в осъществяването на инициативата са Български червен кръст и Центърът за ученическо, техническо и научно творчество.

Детската полицейска академия се провежда вече 20 години. Подаръците за децата /тефтерчета със съвети за безопасност и химикали/ станаха факт благодарение на спонсорите „Амилум България“ и „Балканфарма-Разград“.