В периода 22 март ‒ 9 май 2016 г. мрежата от 28 информационни центъра провежда обща национална инициатива под надслов „Успешни ЗАЕДНО”, съобщиха от ОИЦ – Разград.

Инициативата е насочена към бизнеса в Република България. Предвиждат се редица събития на които фирмите ще се запознаят с актуални и предстоящи възможности за кандидатстване с проекти по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и с използването на финансови инструменти в периода 2014-2020 г. Ще бъде дискутирано опростяването на правилата и процедурите при прилагането на ЕСИФ, както и популяризирани успешни проекти през програмния период 2007-2013 г. За целта ще се организират Дни на отворените врати във фирми-бенефициенти на евросредства.

За участниците в кампанията са предвидени информационни и рекламни материали на управляващите органи на програмите с насоченост към бизнеса, и такива предоставени от фирмите – участници.

Заключителните събития на инициативата ще се състоят на 9 май 2016 г. (Денят на Европа) с различни прояви в страната.