Днес в Областна администрация се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Разград. То беше председателствано от заместник- областния управител Виолета Тодорова. Тя информира присъстващите, че общия финансов ресурс за страната по програмата е 7 млн. и 207 хил. лв., като за област Разград средствата са в размер на 258 259 лв.
Общините в Лудогорието са се вместили в тази сума, като даже ще останат средства – 1830 лева. Предложенията им са за разкриване на 100 работни места, съобщи по време на заседанието експертът в областна администрация Красимира Димитрова.
Предложенията бяха одобрени единодушно от членовете на Комисията по заетост. Окончателното утвърждаване е от Министерството на труда и социалната политика. Проектите ще се реализират от 15 октомври тази година до 31 март 2017 г.
По време на заседанието директорът на Областна инспекция по труда Катя Филипова предупреди местните власти, че те ще бъдат проверявани и контролирани относно осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, както и дали наетите лица имат нужната квалификация за боравене с определен инструментариум.