В конферентната зала на Регионален исторически музей „Абритус” Регионалната търговско-промишлена и земеделска камара в Разград отпразнува подобаващо 120 години от създаването на Българската търговско-промишлена палата и 25 години – Регионална търговско-промишлена и земеделска камара – Разград. Специални гости на събитието бяха Цветан Симеонов – председател на БТПП-София, областният управител Галина Георгиева – Маринова, председателят на Общинския съвет Милена Цанева, временно изпълняващият длъжността кмет инж. Любомир Цонев и Денчо Бояджиев. Сред гостите бяха и представители на общинска и областна администрации, бизнесмени от Лудогорието и представители на различни институции.

Председателят на РТПЗК – Разград Симеон Захариев отчете дейността на местната структура от нейното създаване през 1990 год. до днес. Камарата активно участва в структурите „правителство-работодатели-синдикати” на местно и национално ниво. През 1996 г. камарата регистрира собствена фирма „Регпал” ЕООД, чрез която извършва оценки на предприятия и части от тях, недвижимо и движимо имущество, земеделски земи, внедряват се стандарти за управление на качеството, разработват се проекти, организират се информационни дни и обучения. От 2002 г. към камарата работи и Служба по трудова медицина. Активно се обменя опит с търговско-промишлените палати в Гърция, Сърбия, Румъния, Турция, Албания, Словения, Италия, Русия, Франция, САЩ, Китай, Германия и Северна Ирландия.

Цветан Симеонов, председател на БТПП-София не скри, че търговските палати нямат право никога да почиват и трябва винаги да са в услуга на бизнеса, като работят в условията на конкуренция от различни институции и неправителствени организации. Като голямо постижение той отбеляза, че БТПП е сред 12-те палати в света ползващи електронна заверка на сертификати. Постижение, с което не могат да се похвалят някои от развитите страни в Европа.

Специално за празника председателят на Варненската търговско-индустриална камара Иван Табаков подари на разградската структура специален диплом. Всички гости имаха възможност да разгледат РИМ „Абритус” и разкопките на римския град.