2363 доброволци от област Разград участваха днес в кампанията на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“. Още около 100 участника ще се включат в почистване в и около училищата в региона на 18 септември, съобщиха от пресцентъра на областна управа.
80 институции, след които: Областна администрация, седемте общински управи, кметства, териториални структури на централната изпълнителна власт, Областния информационен център, участваха в инициативата. Към идеята се присъединиха и неправителствени структури, сред които: Младежки информационно-консултантски център в Разград, Сдружение „Кауза Разград“, Областен съюз на пенсионерите Разград, Областен съвет на Съюза на инвалидите в Разград, ЖНРО „Кармен“, фенове на „Лудогорец“ от фракцията „Green Front“ и други. 34 учебни заведения и 26 фирми също почистваха в днешния ден.
Общото количество на събрания боклук ще стане ясно в понеделник сутринта, информацията се обобщава в Регионалното депо за отпадъци, където се извозват пълните чували.
Ето кои участъци бяха почистени по общини:
В град Разград кампанията включи: местността „Пчелина“, Градския парк, коритото на река Бели Лом, вилна зона „Дянковски път“, около стадион „Лудогорец Арена“, околовръстен път до ж.к. „Орел“, околоблокови пространства, паркинги, зелени площи, училища. В селата в общината бяха почистени зелени площи, училища, детски площадки.
В град Исперих бяха почистени: Градският парк – ул. „Борис Савов“, зелени площи – ул. „Хан Аспарух“, ул. „В.Левски“, ж.к. „В. Априлов“, ул. „Ахинора“, градският стадион, местността „Сборяново“, паркът между ул. „6-ти Септември“ и ул.“Тунджа“, паркът между ул. „6-ти Септември“, „Ропотамо“ и „Янтра“, около училища. В селата в общината бяха почистени зелени площи, около училища и детски градини.
В град Кубрат бяха почистени централната градска част, зелени площи и околоблокови пространства, училища. В селата в общината бяха почистени зелени площи и училища.
В град Завет бяха почистени обществени места, паркове, градини, озеленени площи, междублокови пространства, дворове на фирми, училища и детски градини В селата в общината бяха почистени зелени площи, училища и детски площадки.
В град Лозница бяха почистени ул. „Дружба“ – междублокови пространства, Централен градски парк, Малък градски парк, местността „Могилите“. В община Лозница в кампанията се включиха селата Бели Лом, Веселина, Гороцвет, Каменар, Синя вода, Студенец, Тръбач, Чудомир, Сейдол, Трапище, където бяха почистени централни части на населените места, зелени площи по улици и около детски градини, училища, читалища, детски и спортни площадки.
В община Самуил са почистени населените места: Самуил, Пчелина, Здравец, Владимировци, Ножарово, Богданци, Кара Михал, Голяма Вода, Хърсово, Голям Извор, Желязковец, Хума, Богомилци, Кривица. Почистени са местността „Парка“,„Деведжи“ и „Лозята“ край Самуил; детски площадки в Самуил, Хърсово, Голяма Вода, Владимировци, Пчелина и защитена територия „Крушака“ край Хърсово.
В град Цар Калоян са почистени: централната част на града – площад „Демокрация”, паркингът, автоспирка, поща, пространства по улица „Христо Ботев” и отсечката към гробищата в посока Ветово, по ул. „Русе“, посока Костанденец, детски площадки, гробищен парк. В село Езерче и село Костанденец са почистени централните зони на населените места.
Екипът на „Младежки информационно-консултантски център в Разград“ мобилизира доброволци във всичките седем общини на област Разград – съобщиха от организацията В кампанията се включиха 640 доброволеца от мрежата на Младежки информационно-консултантски център в Разград. Те са от следните населени места: Езерче, Самуил, Разград – от ПТГ „Шандор Петьофи“, ОУ „Отец Паисий“, СУ“Христо Ботев“, Исперих – ПГ“Васил Левски“, Подайва – ОУ“Васил Левски“, Кулрат – ПГ-Кубрат, Беловец, Лозница – НУ“Васил Левски“, Завет, Брестовене, Острово, Веселец.