221 безработни в Лудогорието са започнали работа през последния месец на 2016-та, съобщиха от Регионалната служба по заетостта. Започналите работа безработни без квалификация са 106, с работническа професия са 69, а специалистите със средно специално и висше образование – 46. Повече от половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 45. Заетост е осигурена на 58 продължително безработни, както и на 9 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 111 безработни. С посредничеството на бюрата по труда други 24 безработни от областта са наети по програми за заетост през декември.
Общо обявените през декември свободни работни места от работодатели на територията на област Разград са 161, което е с 27 места повече отколкото през същия месец м.г.
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 149 места в бюрата по труда. Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (51), транспорта (50), селското стопанство (16), държавното управление (9), финансовите и застрахователните дейности и строителството (по 5), административните и спомагателните дейности (4) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда в област Разград през декември са заявени 11 работни места.
Към края на декември в трите бюра по труда в област Разград – Разград, Исперих и Кубрат, регистрираните безработни са 6681.
Равнището на безработица за област Разград, е 12,8%, допълват още от Регионалната служба по заетостта.