2205 заявления за издаване на лични карти са приети в ОДМВР-Разград от 1 до 31 януари. Това е над 10 пъти повече от изтичащите през първия месец на годината документи. 1632 са заявленията за паспорти, а 718 за подновяване на свидетелства на управление на МПС. Структурите на сектор „БДС“ работят при пълно натоварване. Успоредно се обслужват с мобилни станции фирмите, изявили желание да бъдат включени в графика за предсрочно подновяване на документи за самоличност.
Издадените през януари лични карти са 1998. Гражданите могат да ги получат в съответните Районни управления по постоянен адрес. Отпечатани са 1471 паспорта, 707 свидетелства за управление на МПС и 33 разрешения за пребиваване.