УВЕДОМЛЕНИЕ от 15.08.2016 г.

На Председателя на ОбС – Разград Уважаеми жители на Община Разград, Уведомявам Ви, че чрез Общински съвет – Разград до Административен съд – Разград е постъпила жалба с вх. № 414 о ...

ПРОЧЕТИ ОЩЕ