Съвместна пресконференция на зам. областните управители Нурие Црънгалова и Ценка Иванова и ректорското ръководство на Русенския се проведе днес в областна администрация Разград.

На нея присъстваха ректорът на РУ „Ангел Кънчев” проф. д-р Велизара Пенчева, зам. ректорът по учебната дейност проф. д-р инж. Пламен Кангалов, директорът на филиала в Разград доц. д-р Станка Дамянова и председателят на Студентския съвет Станимир Бояджиев.

На форума бяха представени възможностите за обучение в университета и неговите филиали. Тази година ще бъдат приети 2 000 студента в 52 бакалавърски специалности. В Русенския университет има акредитирани 20 професионални направления в следните области на висшето образование: Педагогически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки; Здравеопазване, Социални дейности и др.

Ректорът на университета проф. д-р Велизара Пенчева съобщи, че в него се обучават над 500 чуждестранни граждани от 17 страни.
През последните години най-предпочитани от студентите специалности са „Кинезитерапия“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Право“ и една нова специалност – „Ерготерапия“.

Новост в приема от миналата година е, че Русенския университет приема студенти целогодишно, като приемните изпити са два пъти месечно, съобщи заместник-ректорът по учебната работа на висшето училище проф. Пламен Кангалов.
Целогодишният прием се изразява в това, че всеки един кандидат-студент ще може да се яви на предварителен изпит и да си подаде документите, за да бъде записан като такъв. Окончателният прием обаче ще бъде след представяне на диплом за завършено средно образование.
Това е една чудесна възможност кандидатите да се запишат в желана от тях специалност още преди да са получили дипломата си за средно образование.

Освен бакалавърски, университетът предлага и доста магистърски програми и докторантури, както и възможности за стипендии и студентска мобилност по програмата „Еразъм”. Около 16% от завършилите средни училища в област Разград продължават обучението си в Русенски университет „Ангел Кънчев“, стана ясно още по време на днешната пресконференция.