20 младежи от селата Голям извор и Хърсово се запознаха на място с работата на институции в село Самуил и Разград.
Инициативата се проведе в рамките на проект „Активни младежи – силни позиции“ на СНЦ „Феникс-Разград“, финансиран по Национална програма за младежта на Министерство на младежта и спорта.
Първата среща на младежите в Разград беше със зам.-областния управител Нурие Црънгалова.
Опознавателният тур продължи с изключително полезно посещение в Областния информационен център.
С особено важно значение беше и посещението на Филиала на Русенския университет, където младите хора се запознаха с възможностите за продължаване на образованието си.